ikona telefonu +48 508 109 539   

ikona maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Audyty energetyczne

audyty efektywności energetycznejW przypadku budynków przedsięwzięciem termomodernizacyjnym określamy przedsięwzięcia, których przedmiotem jest ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych

Najważniejsze kwestie związane z premią termomodernizacyjną*:

Warunkiem ubiegania się o premię termomodernizacyjną jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na końcową energię cieplną o:

  • w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy - co najmniej o 10%
  • w pozostałych budynkach - co najmniej o 25%

Premia termomodernizacyjna przysługuje jeżeli kwota kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia stanowi co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Gdy w budynku w którym realizowane jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne znajdują się lokale inne niż mieszkalne to wysokość premii stanowi iloczyn kwoty premii wynikającej z warunku 16% kosztów inwestycyjnych i wskaźnika udziału powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.

W przypadku gdy wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku zostanie zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii o mocy co najmniej 6 kW (dla budynków innych niż jednorodzinne) wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 21% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zakup i instalację mikroinstalacji odnawialnego źródła energii

W przypadku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynkach wielkopłytowych, kiedy będzie wykonywane dodatkowe połączenie warstwy fakturowej z konstrukcyjną prefabrykatów ściennych, Inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie termomodernizacyjne będzie przysługiwać dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów dokumentacji technicznej oraz zakupu i montażu kotew metalowych. To dodatkowe wsparcie zwiększa premię termomodernizacyjną.

 

*) Wymienione warunki stanowią najważniejsza część przepisów dotyczących przyznawania premii termomodernizacyjnej występujących w zdecydowanej ilości przypadków związanych z budynkami mieszkalnymi i użyteczności publicznej.