ikona telefonu +48 508 109 539   

ikona maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Audyty energetyczne

audyty efektywności energetycznejW przypadku budynków przedsięwzięciem termomodernizacyjnym określamy przedsięwzięcia, których przedmiotem jest ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych.

Najważniejsze kwestie związane z premią termomodernizacyjną*:

Warunkiem ubiegania się o premię termomodernizacyjną jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na końcową energię cieplną o:

  • w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy - co najmniej o 10%
  • w pozostałych budynkach - co najmniej o 25%

Premia termomodernizacyjna przysługuje jeżeli kwota kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia stanowi co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 26% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Nowością jest grant termomodernizacyjny stanowiący dodatkowe wsparcie w wysokości 10% jako zwiększenie przyznanej premii termomodernizacyjnej w przypadku spełnienia określonych wymogów dotyczących wartości wskaźnika EP lub izolacyjności przegród i wyposażenia technicznego budynku, a także gdy przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych.

Gdy w budynku w którym realizowane jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne znajdują się lokale inne niż mieszkalne to wysokość premii stanowi iloczyn wyliczonej kwoty premii dla całkowitych kosztów inwestycyjnych i wskaźnika udziału powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.

W przypadku gdy wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest realizowane przedsięwzięcie polegające na zakupie, montażu, budowie albo modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii, wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 31% łącznych kosztów obu tych przedsięwzięć pod warunkiem że koszt instalacji OZE stanowi co najmniej 10% łącznych kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montażu, budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii

W przypadku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynkach wielkopłytowych, kiedy będzie wykonywane dodatkowe połączenie warstwy fakturowej z konstrukcyjną prefabrykatów ściennych, Inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie termomodernizacyjne będzie przysługiwać dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów dokumentacji technicznej oraz zakupu i montażu kotew metalowych. To dodatkowe wsparcie zwiększa premię termomodernizacyjną.

*) Wymienione warunki stanowią najważniejsza część przepisów dotyczących przyznawania premii termomodernizacyjnej występujących w zdecydowanej ilości przypadków związanych z budynkami mieszkalnymi i użyteczności publicznej.

Szczegółowe informacje i linki do niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie BGK:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-termo/premia-termomodernizacyjna/ 

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-termo/premia-termomodernizacyjna/#c18941

 

Nowości w zakresie zwiększonego dofinansowania

Grant OZE

Inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie polegające na montażu instalacji OZE przysługuje grant OZE na pokrycie 50%kosztów tego przedsięwzięcia, jeżeli:

  • inwestorem jest właściciel lub zarządca budynku wielorodzinnego
  • przedmiotem przedsięwzięcia jest:
    • zakup, montaż lub budowa nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub
    • modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%
  • w instalacji odnawialnego źródła energii jest wytwarzana energia na potrzeby budynku
  • przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych

UWAGA - Wniosek o przyznanie grantu OZE inwestor składa do BGK do dnia 30 czerwca 2026 r.

Premia i grant MZG

W przypadku budynków będącym w 100% własnością gminy lub spółki gminnej możliwe jest uzyskanie premii MZG w wysokości 50% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego, a nawet 60% dla budynków zabytkowych lub znajdujących się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, ale dotyczy to jedynie W takim przypadku są określone jeszcze dodatkowe warunki - szczegóły w pełnej wersji ustawy.

UWAGA - Wniosek o przyznanie premii MZG wraz z grantem MZG składa się do BGK do dnia 30 czerwca 2026 r.

Szczegółowe informacje na stronie BGK:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-termo/premia-mzg/