ikona telefonu +48 508 109 539   

ikona maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Audyty remontowe budynków

audyty remontowe budynkówPrzedsięwzięciem remontowym określamy przedsięwzięcie związane z termomodernizacją, którego przedmiotem jest:

 • remont budynków wielorodzinnych, z wyłączeniem ich części stanowiących lokale mieszkalne lub lokale o innym przeznaczeniu
 • wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali
 • przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie
 • wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi

Najważniejsze szczegółowe warunki możliwości ubiegania się o premię remontową*:

Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, uprawniającego do ubiegania się o premię remontową, może być wyłącznie budynek wielorodzinny:

 • którego użytkowanie rozpoczęto co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii remontowej lub,
 • należący do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego, którego użytkowanie rozpoczęto co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie premii remontowej, jeżeli budynek ten został wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego zwanego dalej "BGK", na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561)

Warunkiem uzyskania premii remontowej jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku wielorodzinnego na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej co najmniej o 10%

Wysokość premii remontowej stanowi 25% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

W znowelizowanych przepisach pozostał obowiązek osiągnięcia wskaźnika kosztu przedsięwzięcia w przedziale od 0,05 do 0,70

Gdy w budynku w którym realizowane jest przedsięwzięcie remontowe znajdują się lokale inne niż mieszkalne to wysokość premii stanowi iloczyn kwoty premii wynikającej z warunku 25% kosztów inwestycyjnych i wskaźnika udziału powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.

W znowelizowanych przepisach pozostał obowiązek osiągnięcia wskaźnika kosztu przedsięwzięcia w przedziale od 0,05 do 0,70

*) Wymienione warunki stanowią najważniejsza część przepisów dotyczących przyznawania premii remontowej występujących w zdecydowanej ilości przypadków związanych z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Szczegółowe informacje i linki do niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie BGK:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-termo/premia-remontowa/

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-termo/premia-remontowa/#c13888

 

Nowości w zakresie zwiększonego dofinansowania

Grant OZE

Inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie polegające na montażu instalacji OZE przysługuje grant OZE na pokrycie 50%kosztów tego przedsięwzięcia, jeżeli:

 • inwestorem jest właściciel lub zarządca budynku wielorodzinnego
 • przedmiotem przedsięwzięcia jest:
  • zakup, montaż lub budowa nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub
  • modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%
 • w instalacji odnawialnego źródła energii jest wytwarzana energia na potrzeby budynku
 • przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych

UWAGA - Wniosek o przyznanie grantu OZE inwestor składa do BGK do dnia 30 czerwca 2026 r.

Premia i grant MZG

W przypadku budynków będącym w 100% własnością gminy lub spółki gminnej możliwe jest uzyskanie premii MZG w wysokości 50% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego, a nawet 60% dla budynków zabytkowych lub znajdujących się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, ale dotyczy to jedynie W takim przypadku są określone jeszcze dodatkowe warunki - szczegóły w pełnej wersji ustawy.

UWAGA - Wniosek o przyznanie premii MZG wraz z grantem MZG składa się do BGK do dnia 30 czerwca 2026 r.

Szczegółowe informacje na stronie BGK:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-termo/premia-mzg/